Agenda

AgendaRondleidingen19-05 tot 15-09 Tentoonstelling Natuur(lijk) in Overschie

22-02 Lezing over Willem de Wijs

Willem de WijsOp vrijdagavond 22 februari herleeft in ons museum een tamelijk onbekend stukje geschiedenis van Overschie. Dan houdt Jelmer Krom een lezing over Willem de Wijs, geboren in 1696 in Rotterdam en overleden in 1756 in een huis aan de voet van de Overschiese toren. Hij vond hier in Overschie zijn laatste rustplaats.

Van scheepsjongen tot kapitein

Willem de Wijs was een Rotterdamse volksjongen, die op een hoogst wonderbaarlijke manier wist op te klimmen van scheepsjongen tot aan kapitein op een groot schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Willem maakte tien lange reizen naar de Oost. En dat was voldoende om een klein fortuin te vergaren dat hij belegde in land en hui- zen te Overschie. Van de opbrengst ging hij de laatste vijf jaren van zijn leven rentenieren.

Een spannend VOC-verhaal

Maar hij maakte er een spannend verhaal van. Willem de Wijs was driemaal getrouwd en overleefde diverse van zijn kinderen. Op zijn zeereizen maakte Willem de Wijs veel mee. Hij wist een verlo- ren gewaand schip te redden, bemoeide zich met de private handel, vonnist over een geval van ‘sodomie’ en heeft te maken met opstandige opvarenden. Hij was één van de weinigen die zoveel reizen wist te overleven.

Captainsdiner

De lezing wordt voorafgegaan door een borrel en een uitgebreid Captains Dinner in VOC-stijl (kosten deelname € 15,-). Een wat uitgebreider menu dan de karige maaltijden die de schepelingen destijds kregen voorgezet.

Ter plekke kunt u het boek van Jelmer Krom over Willem de Wijs met reductie aanschaffen.

Uw bezoek plannen

 

X