Agenda

AgendaRondleidingen04-11 Novemberlezing over dagboek Jacoba van Thiel09-09 tot 13-01 Expositie Harry van der Woerd14-12 Kerstmarkt Overschie

08-12 Lezing over Overschie en de (schilder) kunst

JongkindDit najaar wordt naast het gedigitaliseerde fotosysteem ook het schilderijenarchief van het museum toegankelijk voor vrijwilligers en bezoekers van Museum Oud Overschie op de publiekscomputers. Wellicht kan het systeem op termijn ook op internet geplaatst worden. Daaraan zijn echter verschillende vraagstukken verbonden zoals de noodzakelijke toestemming van (levende) kunstenaars. Lang niet alle tekeningen, etsen, aquarellen, schilderijen enz. uit de verzameling van het museum zijn al in het digitale systeem opgenomen. Daar wordt wel aan gewerkt. Op termijn kunnen ook kaarten, affiches, bouwtekeningen op dezelde manier worden opgenomen.

Jongkind: te duur

Museum Oud Overschie verzamelt tekeningen en schilderijen van Overschiese schilders of van door andere kunstenaars (zowel met een beroepsopleiding of autodidact) gemaakte afbeeldingen van Overschie. Wij bezitten dus niet alleen topografisch herkenbaar werk maar ook portretten, stillevens of abstracte, dan wel symbolische voorstellingen. Wij hebben ook een bescheiden documentatie van elders aanwezige schilderijen en tekeningen. Zo zijn tekeningen en schilderijen van Jongkind van Overschie verspeid over de gehele wereld, terwijl we er zelf geen enkele bezitten. Te duur!

Een drankje en een maaltijd

Het doel van deze lezing is de opzet en kenmerken van onze verzameling verder toe te lichten. Het is ook de bedoeling de werking van het systeem te demonstreren. Het werkt op vergelijkbare wijze als het fotosysteem. Ha afloop van de lezing wordt u een drankje aangeboden en rond 18.00 uur kunt u deelnemen aan een maaltijd.

Uw bezoek plannen

X