Anbi

ANBI

ANBI

Museum Oud Overschie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN = 804973544

Bestuursleden

Bestuursleden van de Stichting Museum Oud-Overschie zijn per 1 januari 2017:
  • G. Vroegindeweij - voorzitter
  • L.P. Kool - secretaris
  • P.L. van Rosse – penningmeester
  • G. Neomagus - lid
        .   P. Hoogendoorn - lid
        .   A. de Gouw - lid
        .   C. Vliegenthart - lid
X