Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1200 Ouderschie

In het laatste kwart de 12e eeuw worden in deze omgeving veel dijken aangelegd om schade te voorkomen zoals die bij voorbeeld was ontstaan door grote overstromingen in het derde kwart van deze eeuw. Deze werkzaamheden - zowel in opdracht van de graaf van Holland als van de Abdij van Egmond - vonden plaats vanuit noord naar zuid, dus in de richting van de Merwe, de latere Nieuwe Maas. Ten westen van de Mathenesser polder ontstaat aan de Schiemond een nieuwe nederzetting: het latere (Nieuwer)Schiedam. De bisschop van Utrecht geeft in 1262 het recht uit om hier een nieuwe kerk te stichten als afsplitsing van de parochie en kerk van Schie. Sinds die tijd gaat ‘Schie’ Ouderschie heten, in tegenstelling tot Nieuwerschie of Schiedam. Al snel zal deze nieuwe plaats samen met de groter wordende plaatsen Delft en Rotterdam de oude nederzetting Schie overvleugelen in omvang en betekenis.

Als overblijfsel van het oude belang van Schie bleef lange tijd het (gerechts)hof van Schieland nog in (Ouder)Schie gevestigd. De voorzitter van die rechtbank, de baljuw, had hier zijn zetel. Pas na 1475 wordt het Hof te Schie naar Rotterdam verplaatst.

Meer weten:

 

 

Belangrijkste eerste bedijkingen rond Overschie

 

 

X