Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1300 Kastelen In Overschie

Uit erkentelijkheid voor het verrichten van werkzaamheden zoals ontginningen of het bouwen en exploiteren van een (grafelijke) hoeve in Overschie kregen diverse families en personen hier het recht om een – stenen – verdedigbare woning op te richten. Hierdoor worden vanaf de 13e eeuw in Overschie verschillende kastelen of verdedigbare huizen opgetrokken:

Aan de grenzen van Overschie lagen bij Schiedam Huis te Riviere, nu bekend als de ‘Ruïne van Mathenesse’ en even voorbij de Bovendijk, net in Berkel en Rodenrijs, het kasteel De Tempel. Van geen van deze zes Overschiese kastelen is nu nog iets zichtbaar. Sommige kastelen zijn al weer na vrij korte tijd bij wijze van straf gesloopt omdat hun adellijke bezitters in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten voor de partij van de verliezers, de Hoeken, hadden gekozen. Dit is één van de redenen dat de rol van de adel in deze contreien al weer vroeg is uitgespeeld.

Meer weten:

Ruïne van Kasteel Spangen

 

X