Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1350 Nieuwe Vaarwegen

Overschie was meer landinwaarts komen te liggen maar bleef gelegen aan de belangrijkste vaarweg tussen de Merwede en het achterland waarin de groeiende stad Delft een belangrijke rol speelde. Zowel Rotterdam als Delft kregen behoefte aan betere verbindingen. Rotterdam met het achterland en Delft met de Merwede. De belangen van Rotterdam en Delft waren daarbij vaak tegengesteld en regelmatig was Overschie het onderwerp van ruzie tussen beiden. In 1340 krijgt Rotterdam van de graaf het recht om een vaart tussen Rotterdam en Overschie aan te leggen. Die kwam te liggen tussen in Overschie wat nu de ‘Lage Brug’ heet en het Hofplein in Rotterdam bij de Delftse Poort.

De Lage Brug was lange tijd een heul ofwel dam waar de schepen overheen werden getrokken. Waarschijnlijk werd voor het graven van de ‘Rotterdamse Schie’ voor een deel gebruik gemaakt van bestaande waterlopen. Deze vaart bleef in onderhoud bij de stad Rotterdam. Delft heeft meer ambitieuze plannen. Een eigen haven aan de Merwede – Delfshaven – met een nieuw verbindingskanaal met de stad zelf. In 1389 krijgt Delft verlof tot het graven van een vaart tussen Overschie en Delfshaven. Het is een belangrijke ruimtelijke ingreep voor ons dorp. De Dorpsstraat wordt doorsneden ter plekke van waar nu de Hoge Brug is.

De Hoge Brug werd door Delft gebouwd, eerst van hout maar later, in 1662, vernieuwd in steen. Niet alle landeigenaren gingen zomaar akkoord met de plannen van Delft. Ook met de kasteelheer van Spangen werd afzonderlijk onderhandeld. Een deel van de papieren over deze transacties uit de 14e eeuw bleef bewaard. Delft bleef verantwoordelijk voor het onderhoud van de nieuwe vaart en de Hoge Brug, de enige brug over de Delfshavense Schie tussen Overschie en Delfshaven.

Zo kwam Overschie te liggen op een kruispunt van vaar- en landwegen waaraan het later zijn bestaansmogelijkheden in niet geringe mate zou ontlenen. Maar de stad Delft bouwde hier, mede door de aankoop van de ambachtsheerlijkheden van Overschie en Hogenban een belangrijker machtspositie op dan Rotterdam. Dat zou tot de Franse tijd duren.

Meer weten:

Hoge Brug bij Overschie

 

X