Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1500 Over Vlechtwerk en Baksteen

In de Middeleeuwen werden woonhuizen in deze contreien over het algemeen van hout gebouwd. Daarbij gebruikte men ter verbinding houten pennen (‘pen-en-gat verbinding’). Bij verhuizing kon men dan ook zijn huis gewoon meenemen. Tussen de houten staanders werd vlechtwerk van elzenhout aangebracht dat werd aangestreken met leem en daarna meestal gewit. Een soort vakwerkbouw van een ander type zoals dat in het oosten van ons land en in Duitsland nog wel wordt aangetroffen.

De ‘verstening’ van de huizenbouw vond in de dorpen later plaats dan in de steden. Voor Overschie kunnen we zeggen dat het gebruik van baksteen voor de huizenbouw aan het einde van de 15e eeuw op gang komt. Op de kaart van de Drie Schieën uit het begin van de 16e eeuw zien we links onder Overschie liggen. De meeste woonhuizen van Overschie zijn dan nog van vakwerkbouw maar er staan ook al enkele grotere woonhuizen van baksteen.

Meer weten:

 

Kaart van de Drie Schieën 

X