Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1568 - 1648 Tachtigjarige Oorlog In Overschie

De Tachtigjarige Oorlog met Spanje tussen 1568 en 1648 liet ook deze streek niet ongemoeid. In de eerste jaren vonden hier verschillende malen hevige gevechten plaats tussen de Spaanse troepen en de Watergeuzen of andere in Hollandse dienst strijdende soldaten. Na de inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1568 deden de Spaanse troepen krachtige tegenaanvallen.

In 1572 werd Overschie door de Spanjaarden geplunderd en voor een deel in brand gestoken. In opdracht van de steden Delft en Rotterdam werden in Overschie versterkingen aangelegd. Op de hoek van de Poldervaart en de Delftse Schie verrees een grote schans. Ook aan de Rotterdamse Schie werd een schans aangelegd: De Schansweg heet er nog naar. In 1574 werd Leiden door de Spanjaarden belegerd. Op last van de Staten van Holland werden grote delen van het land onder water gezet. Zo ook Overschie. Leiden werd ontzet maar er was geen geld om de schade te vergoeden.

Het begin van de Tachtigjarige Oorlog viel samen met de opkomst van het protestantisme. Of er in de Overschiese Kerk ook een echte ‘Beeldenstorm’ plaats vond, is niet bekend. Uit het feit dat in de oude kerk van Overschie van voor de brand nog sporen van een Maria-altaar aanwezig waren, mag men misschien afleiden dat de overgang van het katholicisme naar het protestantisme vrij rustig is verlopen. In 1572 verliet de laatste pastoor van voor de Reformatie, Willem Dircksz, Overschie.

Meer weten:

Deel Wandtapijt uit de Leidse Lakenhal over de inundatie in 1574

 

X