Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1750 - 1850 Nieuwe Polders

In de eerste helft van de 18e eeuw zag Overschie er heel anders uit dan in de Middeleeuwen. Grote delen van Overschie waren weggegraven voor de winning van turf. We hadden eigenlijk onze (veen)grond opgestookt. Kleiige en zanderige stukken staken boven het omringende water uit. Grote delen van Overschie zagen er zo’n beetje uit als de Overschiese Plassen nu.

In de tweede helft van de 18e eeuw beraamt men plannen om de waterplassen weer droog te leggen. Dat kon mede door de verbetering van de windmolens, die vaker dan daarvoor met een vijzel dan met een scheprad werden uitgerust. In 1786 werd toestemming verleend om grote delen van de polders Schieveen, Zestienhoven en Oudendijk droog te leggen. Geleidelijk aan wordt een aanvang gemaakt met deze werkzaamheden maar in andere polders zoals de Oost-Abtspolder wordt dan nog steeds turf gestoken.

Meer weten:

Prent Veender 

X