Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1815 - 1900 Kerkelijk Leven

Al in de Franse tijd kregen de R.K.-ingezetenen van Overschie de kans om – weer – een eigen kerkgebouw in Overschie te stichten. Pas in 1830 was het zover dat de eerste steen gelegd werd voor een door architect P. Adams ontworpen kerkgebouw, gewijd aan Sint Petrus’ Banden. Het was en is een z.g. Waterstaatskerk, dat wil zeggen met steun van Rijkswaterstaat gebouwd volgens bepaalde standaard principes. Vele jaren groeide de parochie en ontstond ook in Overschie een bloeiend Rooms parochieleven met vele op de eigen levensvisie gebaseerde verenigingen, clubs en instellingen. Tot na de Tweede Wereldoorlog was de kerk aan de Delftweg met het naastgelegen clubgebouw ‘De Volksbond’ en de Parochieschool het bloeiende centrum voor Katholiek Overschie.

Een grote slag voor de Nederlands Hervormde Kerkgemeenschap was het afbranden van de oude dorpskerk in 1899. Deze brand maakte een einde aan de langdurige discussie of er een nieuwe kerk moest worden gebouwd. In plaats van restauratie kwam er een nieuwe kerk van de hand van architect B. Hooykaas jr. De NH Kerk behield lange tijd zijn vrij dominante positie in Overschie in de Overschiese gemeenschap. De oudste vereniging van Overschie is nog steeds de in 1882 als Nederlands Hervormd opgerichte vereniging van christelijke jongedochters ‘Dorcas’, oorspronkelijk bedoeld om kledingstukken te maken voor behoeftige gezinnen.

De afsplitsingen binnen de Nederlands Hervormde Kerk leidden aanvankelijk niet tot afzonderlijke kerkgebouwen in Overschie. Dat was anders na de z.g. Doleantie. Sinds 1889 kwamen de ‘Dolerenden’, die bezwaren hadden tegen de organisatie van de NH Kerk en die vonden dat een aantal Hervormde geloofsregels teveel waren afgeweken van de leer van de ‘vaderen’ bijeen in een eigen ruimte aan de Zestienhovensekade. In 1896 werd de eerste steen gelegd voor een eigen Gereformeerde kerkgebouw aan de Delftweg.

Meer weten:

 

R.K. Kerk van Sint Petrus’Banden

 

 

X