Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1850 - 1930 Onderwijs

Tot ver in de 19e eeuw was het onderwijs een aangelegenheid van Overheid en particuliere schoolmeesters, die daarvoor toestemming hadden gekregen. Voor Overschie betekende dat in de 17e en 18e eeuw op het Delftse Stadhuis schoolmeesters te Overschie werden aangesteld. De school was veel jaren gevestigd in het vroegere gemeentehuis (eerder ambachtshuis) van Overschie aan de Dorpsstraat. Elders in de Dorpsstraat was in de 17e eeuw ook een particuliere kostschool gevestigd.

Pas in de tweede helft van de 19e eeuw komt er in Overschie Bijzonder Onderwijs. In 1867 wordt een oude herberg verbouwd tot een Christelijk Nationale School. Niet veel later volgt de Parochieschool (1870). Intussen nam ook de behoefte aan openbaar onderwijs toe. In 1866 kwam er een nieuwe Openbare Bewaarschool aan de Rotterdamse Rijweg en in 1882 een Openbare Lagere School aan de Delftweg. Een deel van de protestanten stuurde de kinderen om principiële redenen naar de Openbare School. Met de uitbreiding van Overschie in de 20e eeuw zouden nog vele nieuwe scholen volgen.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren de hoofdonderwijzers mannen van gewicht in de Overschiese samenleving. Bekende hoofdonderwijzers in het oude Overschie waren bij voorbeeld Meester Dun van de Christelijke School, meester van Dijk van de Openbare School en meester Maas van de Parochieschool. Meester Dun publiceerde ook enkele boeken en artikelen, zoals de nog steeds goed leesbare novelle ‘Harmen Blok’. Aan de Wouwerlaan kwam in 1927 een zwembad gereed. Een gymnastieklokaal annex Badhuis volgde aan de Willem de Zwijgerstraat.

Meer weten:

‘School met den Bijbel’ aan de Delftweg 

X