Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1890 - 1940 Nieuwe Bedrijvigheid

In de Tweede helft van de 19e eeuw breidt Rotterdam zich sterk uit. De in de binnenstad gevestigde bedrijven hebben daar weinig uitbreidingsmogelijkheden en beginnen in de omgeving te zoeken. Al zoekend komen ze ook op Overschie uit. Langs de Rotterdamse Schie was vanouds al rond de vele molens diverse industrie en nijverheid ontstaan, te vergelijken met de Zaanstreek boven Amsterdam. Het grootste bedrijf was Abraham van Stolk en Zoonen. Dit in 1727 gestichte bedrijf weet zich vanaf de 18e eeuw een reeks molens langs de Schie te verwerven. Na het graven van het Schie-Schiekanaal werd het houtbedrijf van Van Stolk in 1928 overgeplaatst naar het toen nog nieuwe verbindingskanaal en werd als laatste de molen ‘De Vlaggeman’ in 1929 gesloopt.

Andere bedrijven die zich hier vestigden waren bijvoorbeeld de Groentenzouterij, kuiperij en vatenhandel van S. Ouwerkerk en Zoon (1915) en de verffabrieken van Van Klaveren en Van Wijk. Uit het bedrijf van Ouwerkerk zou in 1928 ook de Rotterdamse Marmerfabriek (RMI) voortkomen. Maar ook in andere delen van Overschie vestigden zich bekende Rotterdamse bedrijven. Aan de Schiedamse Schie waren dat onder meer de AGA (Acyteleenfabriek), de verffabrieken van Molijn en Tollens en niet te vergeten ‘De Glimfabriek’ die een breed assortiment van schoonmaakartikelen produceerde.

Ook midden in Overschie kwamen nieuwe bedrijven zoals de Lederwarenfabriek Zuid-Holland van Victor W.J. Meeussen in 1920. Dit bedrijf werd gevestigd op een particuliere straat aan de Rotterdamse Rijweg. Deze straat werd door Meeussen genoemd naar zijn dochter Theodora Jacoba en heet nog steeds zo, al is het bedrijfscomplex reeds lang gesloopt.

Meer weten:

Lederwarenfabriek Meeussen 

X