Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

1975 - 2010 Sloop en Stadsvernieuwing

In de jaren ‘70 komt Overschie vele malen op de tekentafel van de Rotterdamse Dienst van Stadsontwikkeling te liggen maar er wordt hier weinig compleet nieuws gerealiseerd. Zo is er nauwelijks iets met de vele tientallen rapporten en studies over de ‘Noordrand’ gedaan. Deze voorzagen onder meer in verplaatsing van de luchthaven naar de Schieveense Polder. Er wordt een einde gemaakt aan de in gang zijnde sloop van een groot deel van de oude dorpskern.

April 1974 geven B&W van Rotterdam aan Stadsontwikkeling opdracht om het plan van de Wijkraad voor Overschie als uitgangspunt te nemen voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan ‘De Lugt’. Dit maakte nieuwe woningbouw aan de Lugt en Kleinpolderkade mogelijk (1979).In dezelfde tijd werd de basis gelegd voor een nieuw bestemmingsplan ‘Overschie-Dorp’ met een conserverende teneur. Het zal echter nog tot 1995 duren alvorens dit bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt.

In verband met de matige tot slechte fundering komt het voortbestaan van het tuindorp Schiewijk uit 1922 regelmatig ter discussie. Het moet er uiteindelijk aan geloven en zal in latere jaren in fasen gesloopt worden om plaats te maken voor een nieuw buurtje. Van grotere betekenis is het Beleidsplan voor de vernieuwing van Overschie. Dit wordt in 1989 door de Rotterdamse gemeenteraad aangenomen. Een flink deel van de naoorlogse nieuwbouw blijft daardoor maar kort bestaan. Dit plan leidt tot forse sloop en andere ingrepen in de naoorlogse bebouwing van Kleinpolder Oost en West. Daarentegen worden de Noodwoningen uit 1941 in 1991 gerenoveerd. Op de plaats van de inmiddels ook al weer gesloopte kerkgebouwen aan de Abtsweg en de Burgemeester Baumannlaan en van veel gesloopte scholen ontstaat ruimte voor nieuwbouw. Zoals het nieuw verrezen complex de ‘Hoge Schie’ met appartementen en winkels. Het meeste recente voorbeeld is de nieuwbouw aan de oost en west entree van Overschie bij het Kleinpolderplein.

Meer weten:

 

Bouw Hoge Schie 

 

X