Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

Begin van onze jaartelling

Om een idee te krijgen hoe – wat nu Overschie heet - er in het begin van onze jaartelling uitzag, kun je maar het beste het huidige Overschie helemaal vergeten. Niets van wat we nu zien, herinnert daar nog aan. Er waren geen stenen gebouwen of huizen, geen dijken, geen sluizen, geen polders en geen wegen. De herkenningspunten in het landschap van nu waren er toen niet. Om punten te vinden die vroeger het hoogst waren, moet je nu soms diep in de bodem gaan graven. Als we nu de Parksluizen bij de Euromast aan de Nieuwe Maas blijvend open zouden zetten, loopt heel Overschie in korte tijd onder water.

Er is verschil tussen bewoningsgeschiedenis en de geschiedenis van plaats of van streek. Aan het begin van onze jaartelling en ver daarvoor woonden hier ook al mensen maar die hadden nooit van Overschie, of de oudste naam daarvan, ‘Schie’ gehoord. Waar die naam Schie vandaan komt, is niet met zekerheid bekend. Voor de kennis over de bewoningsgeschiedenis zijn we voor een groot deel afhankelijk van archeologisch onderzoek en dat heeft binnen de bebouwde kom van Overschie maar mondjesmaat plaats gevonden. Ook van de geschiedenis van de oude waterlopen in dit gebied bestaat nog geen duidelijk samenhangend beeld. De oorspronkelijke bodemgesteldheid - nergens is meer ‘ongeroerde’ grond te vinden - is ingewikkeld. Overschie ligt op de grens van het grote Hollandsche Veengebied en een jonger zeekleigebied. Bij de dorpskern ligt een dikke kleirug van wel 4,5 meter dik op het veen.

Enkele resultaten van recent archeologisch onderzoek:

Meer weten:

 

Reconstructietekening boerderij 2e eeuw (BOOR)

X