Geschiedenis

Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Op dit deel van de website wordt de geschiedenis van ons dorp op hoofdlijnen weergegeven.

Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die op uw vragen in kunnen gaan. Voorts op afspraak. Zie de contactgegevens op deze site. Per onderwerp is in het museum meer informatie aanwezig.

Wat Is Overschie?

Onder Overschie wordt hier verstaan het grondgebied van de huidige Deelgemeente Overschie plus die gebieden die in het laatste kwart van de 19e eeuw tot het gebied van de toen nog zelfstandige gemeente Overschie behoorden.

Het grondgebied van de vroegere gemeente Overschie werd in fasen – steeds bij wettelijke maatregel - aan dat van Rotterdam toegevoegd:

1894

Deel van het toenmalige stationsemplacement van het station Delftse Poort

1902

Beukelsdijk en omgeving en delen van de Mathenesser en Blijdorpse Polders

1940

Spaanse Polder en deel Blijdorpse Polder

1941

De Noord-Kethelpolder en de Oost-Abtspolder worden van de gemeente Kethel en Spaland toegevoegd aan het grondgebied van Rotterdam

1941

Rest van Overschie wordt aan Rotterdam toegevoegd. De gemeente Overschie wordt opgeheven op 1 augustus 1941. Er woonden toen 11.639 mensen in Overschie.

Meer weten?

Jan Nieuwenhuis: Van Poort tot Poort.  Tweede Deel Roterodamum Reeks

Kaart uit de Gemeente-Atlas van Kuiper uit 1867

X