Het museum

Het Museum 'De Hoop doet Leven'Historische pandenBuitenmuseumDe melkfabriek met koeienstal en timmerwerkplaatsWagenschuur

Geschiedenis van Museum Oud Overschie

Het museum kent zijn oorsprong in de historische panden aan de Overschiese Dorpsstraat. Na de opening in 1988 is het museum continu uitgebreid. Nog steeds worden nieuwe uitbreidingen gerealiseerd.

1988 Opening Museum "De hoop doet leven"

1990 In beheer nemen van begraafplaats en baarhuisje

1996 Uitbreiding van het buitenmuseum en weidepark

1996 Plaatsing 18e eeuwse theehuis

1997 Plaatsing brugwachtershuisje van de Lage Brug

1998 Verbouwing van oude varkensstallen in een kweekkas

1998 Gereedkoming Koffiekamer en bibliotheek

2001 Opening expositieruimte "De Melkfabriek"

2002 Inrichting voormalige wagenmakerij

X