Het museum

Het Museum 'De Hoop doet Leven'Historische pandenBuitenmuseumDe melkfabriek met koeienstal en timmerwerkplaatsKarnmolenWagenschuurHet Middenveld

Grote Weide

Grote weideDe grote weide van Museum Oud Overschie ligt recht achter de Grote Loods. De weide is bijzonder, omdat het een grote open ruimte betreft, die zich midden in het oude centrum van Overschie bevindt. In de grote weide grazen Lakenvelder koeien. Deze koeien lenen wij van boer Octavio Sonneveld.

 

 

Het Lakenvelder rund kenmerkt zich door een witte band (het zogenaamde laken) rond de middenhand van het rund, dus tussen schouder en heup. De voor- en achterhand zijn zwart of rood van kleur. Er mogen geen witte aftekeningen voor komen aan kop en ledematen. De runderen zijn fijn gebouwd rund en veelal ook kleiner van stuk dan de andere Nederlandse veerassen. De dieren hebben een sprekende kop met vluchtige horens, een dunne huid met een fijne beharing en een gepigmenteerde tong. Ze worden vooral gehouden als zoogkoeien en voor de vleesproductie.

De Lakenvelder is een zeer oud Nederlands runderras. In de Middeleeuwen werden ze reeds op schilderijen vastgelegd, wat later ook in boeken en andere geschriften. Omdat ze vroeger voornamelijk in het bezit waren van de adel kregen ze de benaming kasteel- of parkrund.

In de dertiger jaren van deze eeuw ging de economie in de Nederlandse rundveehouderij een grotere rol spelen en kon de Lakenvelder qua melkproduktie niet meer zo goed mee. De Rundveeverordening van 1950 bepaalde dat er slechts stieren van erkende rassen werden goedgekeurd voor de fokkerij. Dit betekende bijna het einde van het Lakenvelderras.

De SZH gaf een nieuwe impuls aan het in stand houden van het Lakenvelderbestand in Nederland. De nog aanwezige Lakenvelders werden in 1976 geïnventariseerd. Er bleken er nog slechts 500 te zijn, waarvan een honderdtal met de juiste kleuraftekening. Na deze inventarisatie werd de Fokkersclub voor Lakenvelders (FCL) opgericht. Door initiatieven vanuit de FCL is in 1997 de Vereniging Lakenvelder Runderen(VLR) ontstaan. Thans is er weer een stamboek, waarin ongeveer 900 dieren zijn opgenomen.

Een Lakenvelder is een dubbeldoel koe met types die meer naar melktypisch neigen en types die meer naar vleestypisch neigen

Elk jaar, op de eerste zaterdag in september, wordt de Dag van de Lakenvelder gehouden door de Vereniging Lakenvelder Rund. Zo kan iedereen nader kennis maken met dit bijzondere en Oudhollandse Veeras.

Turend over de grote weide is het makkelijk u een voorstelling te maken van het oude Overschie. Toen Overschie nog een boerengemeenschap was en het voornamelijk bestond uit dit soort weides, velden en akkers.

X