Het museum

Het Museum 'De Hoop doet Leven'Historische pandenBuitenmuseumDe melkfabriek met koeienstal en timmerwerkplaatsKarnmolenWagenschuurHet Middenveld

Overschiese Dorpsstraat 138

TrapgevelOverschiese Dorpsstraat 138 is de oudste van de 3. Deze woning heeft een trapgevel uit het begin van de 17e eeuw. Het is nog goed te zien dat de oorspronkelijke kleine ramen zijn vervangen door grotere. Dit is rond het jaar 1800 gebeurd. Documentatieruimte In dit pand aan de Overschiese Dorpsstraat 138 is de documentatieruimte van het museum gevestigd. In deze ruimte staan mee dan 100 mappen met foto's van Overschie. Deze kunnen op zondagmiddag of na afspraak geraadpleegd worden.

Koetshuis

Het voorste deel van Overschiese Dorpsstraat 138 werd vroeger gebruikt als koetshuis. Hieronder valt ook het deel waar nu de documentatieruimte gevestigd is. Door de authentieke schouw, het grote kabinet en de antieke stoelen ademt dit oude koetshuis de sfeer van de 18e eeuw.

Achterwoning

Achter het koetshuis is de achterwoning, oorspronkelijk Overschiese Dorpsstraat 140. Onder andere de Overschiese dorpsomroeper woonde hier. Helaas is een deel van deze achterwoning verloren gegaan. Al voor de tweede wereldoorlog is hij voor een deel gesloopt. In het overgebleven deel, de oude woonkamer, zijn wisselende tentoonstellingen te zien.

Bovenwoning

Via een 17e eeuwse spiltrap is de bovenwoning bereikbaar. Op de overloop zijn herinneringen uit de vroegere huishouding uitgestald. De voorkamer is uitgerust met originele wandbetimmeringen, een bedstee en in de hoekkast een oude plee. De inrichting vindt haaroorsprong in de eerste helft van de 19e eeuw. De achterzolder is gewijd aan de wereld van het kind. Speelgoed en schoolartikelen uit lang vervlogen tijden maken deel uit van de collectie.

X