Nieuws

NieuwsNieuwsbrief

Bestuurswisseling bij Museum Oud Overschie

Onze voorzitter John van den Berg stopt na ruim 20 jaar als voorzitter van Museum Oud Overschie. Gedurende deze tijd was hij de inspirator en bruggenbouwer tussen bestuur, vrijwilligers en publiek. John blijft bij het museum betrokken als vrijwilliger, wat ons de kans biedt langzaam aan zijn taken over te dragen.

Peter Hoogendoorn

Peter Hoogendoorn is gekozen tot nieuwe voorzitter. Peter is bij velen bekend als enthousiaste medewerker bij activiteiten. Hij is ook al geruime tijd bestuurslid van het museum.

Overdracht

Overdracht van het voorzitterschap vindt plaats tijdens de Open Tuinendag en opening van de wagenschuur.

Overdracht voorzittershamer

Na meer dan 25 jaar was het moment gekomen dat de voorzittershamer van de Stichting Museum Oud Overschie door John van den Berg werd overgedragen aan Peter Hoogendoorn. John, de initiator van het Museum, heeft zo’n 25 jaar aan Museum en organisatie gebouwd en het gemaakt tot wat het nu is: een niet meer weg te denken verzameling van gebouwen en buitengebied, die een belangrijke plaats in Overschie heeft verworven, en een organisatie van evenementen voor de hele Overschiese bevolking.

In het zonnetje

Een niet geringe prestatie van een Overschieënaar die zich ook op andere fronten zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Overschiese samenleving. Reden genoeg om hem in het zonnetje te zetten en dat gebeurde ook  John overhandigende eerst een grote houten hamer, waarmee hij naar hij zei de orde altijd wist te handhaven, en vervolgens de echte voorzittershamer. Daarna werd hij toegesproken, eerst door Leo Kool die een lofzang voorlas die door Robert van Ee geschreven was. Vervolgens kwam de nieuwe voorzitter Peter Hoogendoorn aan het woord, die de onnavolgbare wijze memoreerde waarop John bestuurders en heel veel vrijwilligers heeft weten te motiveren om iets unieks tot stand te brengen. in het zonnetje

Kunstwerk

Als dank werd hem een cultuurreis aangeboden en als aandenken aan 25 jaar voorzitterschap mocht hij een door André Toen gemaakt kunstwerk onthullen, een grote turf, gerelateerd aan de kleine turfjes die mensen ontvangen die veel voor het Museum hebben betekend. Kunstwerk

Overschiese penning

Dat al het werk dat John gepresteerd heeft voor de Overschiese samenleving ook door de Deelgemeente hoog gewaardeerd wordt, kwam tot uitdrukking in de toespraak van Kees van der Meer. Hij speldde John de Overschiese speld op, behorende bij de Overschiese Penning die wordt uitgereikt aan mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de Overschiese gemeenschap. Overschiese penning

Ambassadeur

Ook werd John benoemd tot eerste Overschiese Ambassadeur, een nieuwe eretitel die door de Deelgemeente wordt verleend. Met het verlenen van deze eretitel wordt de ambassadeur uitgenodigd zich bij gelegenheid actief in te zetten voor het Overschiese belang. Ook kan de Deelgemeente ambassadeurs als raadslieden consulteren. Met het overhandigen van een fraaie oorkonde werd de benoeming bekrachtigd. Een mooie bekroning voor alles wat John gepresteerd heeft. Ambassadeur van Overschie
X