Nieuws

NieuwsNieuwsbrief

Nieuwe bestuurssamenstelling

Nadat Peter Hoogendoorn wegens ziekte de voorzittershamer heeft neergelegd, hebben we een nieuwe voorzitter en zijn er ook een paar nieuwe bestuursleden bij gekomen. Gelukkig is Peter na de operatie goed hersteld en gaat het steeds beter met hem.

Het bestuur bestaat nu uit:

X